o nas

Firma SADAR s.c. jest nową firmą na tutejszym rynku usług gastronomicznych. Nie mniej jednak posiadamy duże doświadczenie w branży gastronomicznej.

Jesteśmy absolwentami Słupskiego Technikum Gastronomicznego, a dotychczasową karierę zawodową poświęciliśmy żywieniu zbiorowemu.

Przygotowane przez nas posiłki oparte są na tradycyjnych, domowych recepturach i naturalnych przyprawach ziołowych. W naszych potrawach nie stosujemy sztucznych polepszaczy smaku, glutaminianu sodu oraz konserwantów, a półprodukty gotowe ograniczamy do minimum. Zakupów dokonujemy tylko od sprawdzonych dostawców z rynku lokalnego.

Posiadamy wdrożony na bieżąco aktualizowany i weryfikowany system HACCP.

Na życzenie klienta organizujemy przyjęcia okolicznościowe typu: komunie, chrzciny itp.

RODO

SADAR Spółka Cywilna
Izabela FIRKOWSKA, Dariusz MILEWSKI
ul. Darłowska 18  76-270 Ustka

 

Administrator danych osobowych – Dariusz MILEWSKI

e-mail: sadar.sc@op.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest firma SADAR S.C. z siedzibą w 76-270 Ustka ul. Darłowska 18
 • Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług gastronomicznych świadczone w SP 1
 • Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu w szkole, następnie przekazane do archiwum na okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią i Państwa dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowymJest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi gastronomicznej świadczonej  Państwu i Waszemu dziecku.

 

Załączniki :

 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wniosek o zmianę danych osobowych.

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczam, iż wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu …………………………………………………………………………………………………………………………. przez ……………………………………..……………………………………………………… …….………………………………………………………. (nazwa i siedziba Administratora).

 

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

 

……………………..                                                                                                                             …………………

   Data i miejscowość                                                                                                                             Podpis

 

 

 

 

Wypełnia Administrator

 

Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

………………………………..

                                                                            Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora

Załącznik Nr 2

Wniosek o zmianę danych osobowych

 

Dane Wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą)

Imię i nazwisko: …………………….

Adres zamieszkania: ………………….

Numer telefonu: …………………….

E-mail: ……………………..

 

Zwracam się z prośbą o zmianę moich następujących danych osobowych: (zaznacz właściwe pola i podaj obok nowe poprawne dane)

 

 • Imię: ……………
 • Nazwisko: ….………..
 • Dokument tożsamości: ………………….
 • Adres zameldowania: …………………..
 • Adres zamieszkania: ……………………
 • Adres do korespondencji: …………………..
 • Telefon komórkowy: ……………………….
 • Adres e-mail: …………………………
 • Inne (prosimy podać jakie): …………………………………………………………….

 

Oświadczam, że powyżej wskazane dane zgodne są ze stanem faktycznym.

 

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

 

……………………..                                                                                                                             ………………

   Data i miejscowość                                                                                                                          Podpis

 

Wypełnia Administrator

 

Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

………………………………..

                                                                            Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora